Cỏ Mắt Trâu Lá Liểu

Liên hệ

Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 800 gram (sản phẩm dầy và nhiều lá, rất đẹp).

Sản phẩm cỏ mắt trâu lá liễu giảm giá khi mua số lượng nhiều. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Màu sắc: xanh lục, màu sắc tươi sáng.

Chất liệu: nhựa tổng hợp