Cỏ Nhân Tạo 30mm Tươi

Liên hệ

  • Chiều cao sợi: 30mm
  • Màu: xanh tươi
  • Đơn vị tính: m2