Phát Tài Nở Hoa

Liên hệ

Dòng phát tài nở hoa nhân tạo này thường được đan thành từng tấm thảm hình chữ nhật, có kích thước 60cm x 40cm. Với cấu trúc tấm thảm, công nhân sẽ dễ dàng trong việc sắp xếp, thi công, lắp đặt

Kết hợp với cỏ tai chuột đan xem nhau tạo nên vẻ đẹp tự nhiên núi rừng, mà bạn không cần phải đan xem với các cỏ nhân tạo khác. Giảm được thời gian thi công