Cỏ nhân tạo NTP 30mm Đậm

Liên hệ

Loại Cỏ nhân tạo                : Sân Vườn

Độ cao Cỏ nhân tạo            : 30mm

Màu của cỏ                          : xanh đậm